Vuokraus-, maksu- ja peruutusehdot

1. Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika

Vuokrauksen kohteena on Juhlakellari Teho Oy:n hallikiinteistön alakerta osoitteessa Asemanrinne 5, Lohja.

Vuokraajan käytettävissä ovat kaikki tiloissa olevat kodinkoneet, av- ja musiikkilaitteet ja muut kalusteet. Varastoissa olevat tavarat ja tarvikkeet eivät ole vuokraajan käytettävissä.

Vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti kesto on ennalta määrättyjen aikojen perusteella (viikonloppuisin klo 16.00-00.00).

2. Juhlatilan varaaminen, maksaminen ja peruutusehdot

Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään lasku koko vuokrasummasta. Laskun maksaminen vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on 7 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti.

Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen 7 päivää ennen tilaisuuden ajankohtaa, maksu palautetaan. Lähempänä kuin 7 päivää ennen tilaisuutta tehdyissä peruutuksissa palautetaan 50% maksusta takaisin. Peruutuksen tapahtuessa 2 päivää tai lähempänä sovittua vuokrauksen ajankohtaa veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.

Ylivoimaisen esteen (kuten vesivahinko, ilkivalta, tulipalo, myrskyn aiheuttamat tuhot jne.) sattuessa vuokranantaja voi perua varauksen ennen sen alkua eikä ole korvausvelvollinen peruutuksesta vuokraajalle aiheutuneista kuluista. Vuokraajalle korvataan täysimääräisesti maksamansa summa takaisin.

3. Avain

Avain luovutetaan sopimuksen mukaan. Avain tulee jättää vuokrauksen jälkeen sisälle erikseen merkittyyn paikkaan. Hävinneestä avaimesta perimme 500 €:n korvauksen. Vuokraaja vastaa siitä, että ulko-ovet ovat lukittuina ja valot pois vuokrauksen jälkeen.

4. Vahingot ja siivous

Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

Vuokraajan vastuulla on huolehtia tilojen loppusiivouksesta, ellei loppusiivousta ole tilattu etukäteen lisäpalveluna. Loppusiivouksen laiminlyönnistä veloitamme  60€/h (sis. alv.).

Jos porealtaiden vedet joutuu vaihtamaan (esim. oksennukset, juomat, ruoat, kemikaalit kuten saippuat/shampoot yms.) laskutamme 400€/poreallas (sis alv.). Jos biljardipöydälle kaatuu juomaa/kemikaaleja tai vastaavaa niin siitä laskutetaan 600€.

Vuokraajan tulee ehdottomasti viedä pois kaikki tiloihin tuomansa tarvikkeet periaatteella ”mitä tuot, viet pois”. Loppusiivous tapahtuu niihin tarkoitetuilla välineillä ja loppusiivousohjeita noudattaen.

Tilan siivousohjeet löytyvät juhlatilan narikasta. Siivousvälineet löytyvät myös narikasta.

Tilan ulko-ovien läheisyydessä ja sisätiloissa olevien jälkien (esim. pullot, tölkit, oksennukset yms.) siivoamisesta veloitamme toteutuneiden suorien kustannusten lisäksi 60€/h (sis.alv.) korvauksen.

5. Järjestys ja turvallisuus

Avotulen, kynttilöiden ja muiden vastaavien polttaminen rakennuksen sisällä sekä ulkopuolella on kielletty. Vuokralainen ei saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Rikkoutuneista rakenteista tai kalustosta veloitetaan vuokralaista erikseen.

Juhlakellari Teho Oy:n omistajalla tai valtuuttamalla henkilöllä on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle.

Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli näitä vuokraehtoja ei noudateta. Tällaisessa tapauksessa vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle tai palauttamaan tilavuokraa tai osaa siitä.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla alueella Juhlakellarin pihalla niin, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa ulkopuolisille.

Vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.

Vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä.

Vuokralainen huolehtii ja vastaa, että ajoneuvot ovat pysäköityinä niille varatuille paikoille tai alueen sisäpuolelle (Asemanrinne 5 kiinteistön alapiha, erikseen sovittaessa yläpiha myös käytössä).

Juhlakellari Teho Oy ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin ja näin ollen ei ole vastuussa takaisinmaksusta sellaisen sattuessa.

6. Musiikki ja ääni

Juhlakellarissa on oma äänentoisto, jota on mahdollista käyttää. Klo 22.00 jälkeen mahdollisen musiikin voimakkuutta tulee tarkastaa sellaiseksi, ettei se aiheuta suurta meluhaittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille. Juhlakellarin yläkerrassa on desibelimittari. Äänentoiston voimakkuus on tilanvuokraajan vastuulla ja tämän laiminlyönti voi ehtojen mukaisesti aiheuttaa juhlien ennenaikaisen päättymisen.

7. Viranomaisten luvat

Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, mitkä aiheutuvat viranomaisten suositusten laiminlyönneistä. Vuokralaisen tulee noudattaa kokoontumishuoneistoluvan ehtoja mm. henkilöiden enimmäismäärän osalta.

Juhlakellari Teho Oy:llä ei ole anniskeluoikeuksia.

 

Pidätämme oikeudet juhlatilan ehtojen muutoksiin.

 

Tehokkain terveisin

Joonas Kunnari ja Joni Yletyinen